top of page

BELWEDER

 

                                                                    Nasza misja:

• utrzymanie i rozwój kultury polskiej w środowisku polonijnym

• praca z polskimi dziećmi i polską młodzieżą

• aktywizacja życia kulturalnego dorosłych

• propagowanie kultury polskiej wśród innych grup etnicznych

• współpraca z innymi poloniami i władzami lokalnymi na Północnym Wybrzeżu

IMG_1639.JPG
bottom of page