top of page
Belw_edited_edited_edited.jpg

Polskie Stowarzyszenie North Shore "Belweder" jest organizacją non-profit
założona w 2002 roku. Jej członkami są Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, głównie tych, którzy mieszkają na północnym wybrzeżu Vancouver. 

 

Główne cele naszej organizacji: podtrzymywanie żywej polskiej kultury i tradycji wśród Polonii Kanady; kontynuowanie i przekazywanie tysiącletniego dziedzictwa kulturowego Polski obecnym i przyszłym pokoleniom; promowanie wszelkiego rodzaju programów służących nie tylko pogłębianiu wiedzy o historii, języku i kulturze Polski, ale także stymulowaniu zaangażowania obywateli polsko-kanadyjskich w środowiskach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

 

                                                                    Nasza misja:

• utrzymanie i rozwój kultury polskiej w środowisku polonijnym

• praca z polskimi dziećmi i polską młodzieżą

• aktywizacja życia kulturalnego dorosłych

• propagowanie kultury polskiej wśród innych grup etnicznych

• współpraca z innymi poloniami i władzami lokalnymi na Północnym Wybrzeżu

bottom of page