Polskie Stowarzyszenie North Shore "Belweder" jest organizacją non-profit
założona w 2002 roku. Jej członkami są Kanadyjczycy polskiego pochodzenia, głównie tych, którzy mieszkają na północnym wybrzeżu Vancouver. 

 

Główne cele naszej organizacji: podtrzymywanie żywej polskiej kultury i tradycji wśród Polonii Kanady; kontynuowanie i przekazywanie tysiącletniego dziedzictwa kulturowego Polski obecnym i przyszłym pokoleniom; promowanie wszelkiego rodzaju programów służących nie tylko pogłębianiu wiedzy o historii, języku i kulturze Polski, ale także stymulowaniu zaangażowania obywateli polsko-kanadyjskich w środowiskach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.